Vezető vas
acél termék kereskedő

Írjon nekünk

Hozzájárulok személyi adataim kezeléséhez, feldolgozásához és tárolásához

A kapcsolattartási kérdőív/nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével feltétel nélküli, kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom az abban általam feltüntetett személyes adataimnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerinti, az üzleti kapcsolatfelvétel (pl. Ajánlat adásával), az esetleges szerződéskötéssel, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos mértékben történő kezeléséhez (felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához). A jelen nyilatkozatom szerinti adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásom.

Tudomásul vettem azon, előzetes és részletes tájékoztatást, miszerint az általam megadott személyes adatokat kizárólag a Raven Hungary Kft-vel munkaviszonyban, vagy azzal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, az általam képviselt vállalkozással történő üzleti kapcsolatfelvétel (pl. ajánlat adása) és/vagy szerződéskötés és/vagy szerződés teljesítésével kapcsolatosan és annak céljából. 

8095