Košice
Pri Krásnej 3
040 12 Košice
Tel.: +421 55 611 84 44
Fax: +421 55 674 01 29
E-mail: ravenke@raven.sk