Považská Bystrica
ul. Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 42 4653 111
Fax: +421 42 4653 101
E-mail: ravenpb@raven.sk